Kritičarski karavan | O udruženju
15403
page-template-default,page,page-id-15403,page-parent,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

O udruženju

Udruženje  pozorišnih kritičara i teatrologa Srbije je strukovno, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana, koje su 25. oktobra 2003,  formirali pozorišni kritičari i teatrolozi Srbije sa ciljem da u oblasti pozorišne kritike i teatrologije doprinose razvoju i unapređenju pozorišne kritike i teatrologije na teritoriji Republike Srbije.

Udruženje je član strukovne nevladine organizacije Međunarodnog udruženja pozorišnih kritičara – Association Internationale des Critiques de Théâtre (u daljem tekstu AICT) sa sedištem u Parizu – www.aict-iatc.org

Ciljevi i zadaci Udruženja su da:

 • pomaže razvitku pozorišne kritike i teatrologije, kao naučnih disciplina, i doprinosi razvoju njihovih metodoloških osnova,
 • kao nacionalnasekcija AICT održava veze sa drugim nacionalnim sekcijama, njihovim  članovima i ostalim pozorišnim kritičarima i teatrolozima, u inostranstvu, u smislu člana 1. Statuta AICT,
 • čuva moralne i profesionalne vrednosti i interese pozorišne kritike i teatrologije,
 • doprinosi recipročnom upoznavanju i razumevanju raznih kultura, podstičući međunarodne susrete i razmene iz oblasti pozorišnog stvaralaštva,
 • pomaže ostvarivanju veza i kontakata pozorišnih kritičara i teatrologa Srbije sa inostranim kolegama, doprinosi njihovom usavršavanju u inostranstvu, učešću na inostranim stručnim skupovima, pozorišnim festivalima i sl.,
 • doprinosi afirmisanju pozorišne umetnosti Srbije u svetu.

Sedište je u Novom Sadu pri Sterijinom pozorju sa adresom:

Zmaj Jovina 22/I
21000 Novi Sad

Upravni odbor

Ivan Medenica, predsednik
Bojana Tanjga, sekretar
Nataša Gvozdenović, član
Aleksandar Milosavljević, član
Ana Tasić, član

Nadzorni odbor

Milivoje Mlađenović, član
Ksenija Radulović, član
Miroslav Miki Radonjić, član

Članovi udruženja
 • Baračkov Tamara
 • Burić Igor
 • Glovacki Aleksandra
 • Gvozdenović Nataša
 • Dimitrijević Olga
 • Hubač Željko
 • Janković Bojana
 • Jevtić Boban
 • Jovanov Svetislav
 • Jovanović Željko
 • Jovićević Aleksandra
 • Katalin Kaič
 • Kopicl Vladimir
 • Krilović Branka
 • Kurjački Luka
 • Latinović Miloš
 • Leskovac Milena
 • Maksimović Zoran
 • Mađarev Milan
 • Medenica Ivan
 • Milin Boško
 • Milivojević-Mađarev Marina
 • Milovanović Spasoje
 • Miloslavljević Aleksandar
 • Mlađenović Milivoje
 • Nikolić Darinka
 • Obradović Slobodan
 • Perić Tina
 • Prpa-Fink Marijana
 • Radonjić Miroslav
 • Radonjić Miki Miroslav
 • Radulović Ksenija
 • Savić Slobodan
 • Stokić Maša
 • Tanjga Bojana
 • Tasić Ana
 • Vujanović Ana