Kritičarski karavan | O udruženju
15403
page-template-default,page,page-id-15403,page-parent,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.4,vc_responsive

O udruženju

Udruženje  pozorišnih kritičara i teatrologa Srbije je strukovno, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana, koje su 25. oktobra 2003,  formirali pozorišni kritičari i teatrolozi Srbije sa ciljem da u oblasti pozorišne kritike i teatrologije doprinose razvoju i unapređenju pozorišne kritike i teatrologije na teritoriji Republike Srbije.

Udruženje je član strukovne nevladine organizacije Međunarodnog udruženja pozorišnih kritičara – Association Internationale des Critiques de Théâtre (u daljem tekstu AICT) sa sedištem u Parizu – www.aict-iatc.org

Ciljevi i zadaci Udruženja su da:

  • pomaže razvitku pozorišne kritike i teatrologije, kao naučnih disciplina, i doprinosi razvoju njihovih metodoloških osnova,
  • kao nacionalnasekcija AICT održava veze sa drugim nacionalnim sekcijama, njihovim  članovima i ostalim pozorišnim kritičarima i teatrolozima, u inostranstvu, u smislu člana 1. Statuta AICT,
  • čuva moralne i profesionalne vrednosti i interese pozorišne kritike i teatrologije,
  • doprinosi recipročnom upoznavanju i razumevanju raznih kultura, podstičući međunarodne susrete i razmene iz oblasti pozorišnog stvaralaštva,
  • pomaže ostvarivanju veza i kontakata pozorišnih kritičara i teatrologa Srbije sa inostranim kolegama, doprinosi njihovom usavršavanju u inostranstvu, učešću na inostranim stručnim skupovima, pozorišnim festivalima i sl.,
  • doprinosi afirmisanju pozorišne umetnosti Srbije u svetu.

Sedište je u Novom Sadu pri Sterijinom pozorju sa adresom:

Zmaj Jovina 22/I
21000 Novi Sad

Upravni odbor

Marina Milivojević Mađarev (predsednica)

Nataša Gvozdenović (član)

Aleksndra Glovacki (član)

Milivoje Mlađenović (član)

Bojana Tanjga (sekretar)

 

Nadzorni odbor

Aleksandar Milosavljević (predsednik)

Milena Leskovac (član)

Slobodan Savić (član)

Članovi udruženja

1.  Hubač Željko
2. Jovanov Svetislav
3. Jovanović Željko
4. Jovićević Aleksandra
5. Katalin Kaič
6. Krilović Branka
7. Leskovac Milena
8. Maksimović Zoran
9. Medenica Ivan
10. Milovanović Spasoje
11. Miloslavljević Aleksandar
12. Nikolić Darinka
13. Radonjić Miki Miroslav
14. Radulović Ksenija
15. Rnjak Dušan u SAD-u
16. Savić Slobodan
17. Stokić Maša
18. Vujanović Ana
19. Bojana Tanjga
20. Divna Stojanov
21. Miloš Latinović
22. Marijana Prpa Fink
23. Nataša Gvozdenović
24. Igor Burić
25. Ana Tasić
26. Marina Milivojević Mađarev
27. Milan Mađarev
28. Olga Dimitrijević
29. Bojana Janković
30. Slobodan Obradović
31. Tamara Baračkov
32. Tina Perić
33. Sandra Kuzmić
34. Andrej Čanji
35. Borisav Matić
36. Nevena Janać
37. Aleksandra Glovacki